maikling kathambuhay ni apolinario mabiniKathambuhay is a native Tagalog word. Filipinos now more commonly use the Spanish-derived word nobela when referring to a novel.'Ang Banaag at Sikat' ay kathambuhay ni Lope K. Santos.
'From Early Dawn to Full Light' is a novel by Lope K. Santos.


Sinasabi na ang unang kathambuhay na isinulat sa Pilipinas ay ang ni Pedro Paterno. It is said that the first novel written in the Philippines is by Pedro Paterno.


Ano ang kathambuhay?
What is a novel?

Ang kathambuhay ay isang mahabang kuwentong piksyon na binubuo ng ilang kabanata. A novel is a long fictional story comprising several chapters.


maikling kathambuhay ni emilio jacinto

kathambuhay ni teodoro agoncillo

ano ang halimbawa ng kathambuhay

Lumilitaw ang drama sa pamamagitan ng karanasan ng mandudula at ng mga tagaganap mula sa kinikilalang teatrikalidad ng pangkaraniwang buhay. Ngunit kailangan nito ang walang patid na pag-uugnayan ng sining at buhay. Ang mga panteatrong posibilidad ay makikilala lamang kung nagawa nang paghiwalayin ang manonood at ang tagaganap. Ang pagbabalangkas ng mga pangyayari, ang pagbubuhos ng pansin sa mga situwasyon at sa mga indibidwal ay bahagi ng realidad na nararanasan ng lahat sa pangkaraniwan nilang buhay sa mundo. Ngunit binibigyang daan ng kathambuhay ang pagmumuni-muni sa karanasang inilarawan nang walang kagulumihanang dala ng pangangailangang magpasya o magsagawa ng kaukulang pagkilos. Ang drama ay isang uri ng pinaigting na kathambuhay kaya tinutularan nito ang tunay na pagkilos sa totoong buhay. Kahit na sa tradisyonal na teatro ang manonood ay kasangkot sa palabas. May ginagampanan siyang papel na maisasaisantabi niya pagkatapos. Dahil sa ganitong pagkakasangkot ng mga manonood masasabing existentialist ang teatro. Sa tanghalan may tulong na ibinibigay ang mga manonood sa pagkaseremonya ng palabas habang minamasdan nilang ginagawang mga pormang panseremonya ang buhay. Ang kaigtingang nakapamagitan sa mga grupong kasangkot sa palabas, ang mga manonood at ang mga tagaganap, ay kaugnay sa karanasan ng teatrikalidad na nasa kamalayan ng lahat ng mga manonood sa labas ng teatro.

ano ang mga halimbawa ng kathambuhay

Si B.S. Medina, Jr. ang National Fellow for Fiction ng U.P. Creative writing Center para sa 1995-1996. Iniluklok sa Palanca Hall of Fame noong 1995 at tumanggap buhat sa Thailand ng South East Asia Writer (SEAWrite) Award noong 1994, awtor si Medina ng maraming aklat ng kathambuhay at kritika sa Tagalog at Ingles, kabilang ang Tao sa Kwadro (1996) at Fifties (1994). Tinipon ang ilang piling katha niya sa The B.S. Medina, Jr. Reader (1997). Valderrama Professor of the Humanities sa De La Salle University College of Liberal Arts na pinaglingkuran niya bilang direktor ng gradwadong pag-aaral (1990-1996), nagtuturo si Medina ng Literatura, Retorika, at Malikhaing Pagsulat sa Filipino at sa Ingles.

kathambuhay ni pangmanuel lquezon
halimbawa ng isang maikling kathambuhay

buod kathambuhay ni apolinario mabini

ang kathambuhay ay isang masining na paglalathala ng kahit ano tungkol sa buhay mo. kaya kung may binabalak kang magsulat ng mahaba-habang pagkukwento tungkol sa mga napagdaanan mo sa buhay, yun. yun ang isang example nun.

kathambuhay ni francisco balagtas

isang halimbawakuwentong kathambuhay

Kung ang drama ay isang pagpapalawak ng buhay, ang panteatrong panaw man ay nakapagpapalawak din. Ipinalagay ni Sartre na di-mapagkakatiwalaang lubos at di-maitatakwil ng tao ang kathambuhay. Hindi rin mapagkakatiwalaan at hindi maitatakwil ang teatro at ang panteatrong pananaw na bumubuo at binubuo nito. Kung wala tayong kakayahang bumuo at kumilala sa pagkakabuo ng ating sariling pagkilos at ng pagkilos ng iba, malamang na malansag ang panlipunan at pansariling buhay. Maaaring malaya tayo sa ating pakiramdam, ngunit ito ay kalayaan na sa kasalukuyan nating estado ng kasulungan ay hindi natin mapag-uukulan ng pagdidili-dili. Kailangan nito ang kumpletong pamuling pagyaring sarili ng bawat indibidwal.

kathambuhay ni emilio aguinaldo

halimbawa ng buod ng isang nobela o kathambuhay

KATHAMBUHAY- yung buhay ng tao na mas malalim NA kahulugan i mean mas malalaim yung kwento yah kaysa talambuhay... prang hinukay sa bangin yung mga buhay ng tao... prang malalim na buhay na pagkakaalm ay mas lalalim sa sipleng talambuhay.